دسته:بین الملل

بیانیه جامعه زینب (س) در مورد نسل کشی مسلمانان در میانمار

این روزها انسانیت در میانمار قتل عام می شود و دنیا در سکوت خود نظاره گر جنایت علیه بشریت است....